fbpx

A1 Seviye Dikte Çalışması

Eki 22, 2020Uncategorized

Bugün A1 seviyesi dikte çalışması yapacağız arkadaşlar. Dikte çalışması dediğimiz şey; bir audio dinleyeceğiz, bir ses kaydı dinleyeceğiz ve bu ses kaydında söylenen her şeyi tek tek Fransızca olarak yazacağız ve bu yazdıklarımızı bir yandan çevirirken bir yandan içindeki bütün kuralları ben size gösteriyor olacağım. Çok güzel ve eğlenceli bir ders olacak. Başlayalım.

Dikte çalışmamızı nasıl yapacağımızı şimdi sizlere anlatacağım. Eğer ki benim dediğim gibi yaparsanız çok güzel ve verimli geçeceğine inanabilirsiniz. Eğer siz A1, A2, B1, B2 seviyesindeyseniz; hangi seviyede olursanız olun -tabii ki sıfır seviyesindeyseniz zorlanacaksınızdır.Herhangi bir Fransızca seviyesindeyseniz; bu audio’yu dinledikten sonra kolayca sizlerin de yazabiliyor olması lazım. Nasıl yapacağınızı hemen şimdi gösteriyorum ve artık dersimize başlayalım.

Evet arkadaşlar, dikte çalışmamıza başlayabiliriz.

Fransızca A1 Seviye Dikte Çalışması

Şimdi yapacağımız şey; burada 40 saniye süren bir ses kaydı var.Bu ses kaydını öncelikle hep beraber bir dinleyelim. Sizler de eğer ki dikte çalışmasını benimle birlikte yapmak istiyorsanız; bu ses kaydını dinlediğimizde mesela bir cümle bittiğinde sesi durdurun ve o ses kaydında söylenen şeyi defterinize not almaya çalışın. Daha sonraki cümleye geçeceğimiz zaman tekrardan sesi devam ettirin ve ses kaydında ikinci söylenen cümleyi defterinize yazmaya çalışın. Bu şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle ses kaydını bir dinleyelim ve bu ses kaydı üzerinde çalışmalarımıza başlayalım. Dinliyoruz. —ses—

Ses kaydını dinledik. Acaba neymiş bu ses kaydı arkadaşlar? Anladığımız kadarıyla iş arayan ve Marie ismindeki bir bayanın ses kaydını dinledik. Bu ses kaydı tamamen A1 seviye bir ses kaydıdır. O yüzden herhangi bir Fransızca seviyesindeyseniz bu ses kaydını eksiksiz olarak anlamanız gerekirdi. Şimdi isterseniz tekrardan başlayalım ve bu dikte çalışmasını yapalım birlikte. Bu arada  Fransızca eğitimlerimize katıldıysanız, eğitimdeki öğrencilerimizden biriyseniz; bu ses kaydında söylenen her şeyi baştan sona kadar, en ince ayrıntısına kadar anlamış olmanız gerekirdi. Çünkü biz biliyorsunuz ki eğitimlerde sizi Fransızcanın en düşük seviyesinden alıyoruz ve daha sonra sırasıyla A1, A2, B1, B2 seviyelerine çıkarıyoruz. Eğitimdeki arkadaşlarımızın çok kolayca bu ses kaydında en iyi verimi alacağına inanıyorum.

Şimdi yapacağımız şey;

Bu ses kaydında bulunan her cümleyi tek tek incelemek olacak. Baştan açalım arkadaşlar her cümleyi buraya yazalım. —ses—

Ne dedi? Bonjour, je m’apelle Marie et je cherche du travail, dedi. Buraya kadar her şey yolunda. Je m’apelle Marie, benim ismim Marie. M’apelle arkadaşlar s’appeler fiilinden gelmektedir. S’appeler fiili isim söylenirken, isim ifade etmek anlamına gelmektedir aslında. Je m’apelle Uluhan dersek; benim ismim Uluhan ben kendimi Uluhan olarak çağırıyorum demiş oluyorum. Tam olarak Türkçeye çevirirsek böyle bir şey çıkıyor karşımıza aslında. İkinci cümlemiz ise ‘je cherche du travail’. Cherche ise chercher fiilinden gelmektedir. Chercher fiili aramak demektir. Marie ne arıyormuş? Du travail. Travail ise iş demektir. Marie iş arıyormuş. Tamam, ikinci cümleye geçebiliriz. —ses—

Je 36 ans et j’habite à Paris. Burada Marie kendini tanıtmaya devam ediyor. Je trente-six ans dedi arkadaşlar. Trente-six Fransızcanın 36 sayısı oluyor. Je 36 ans et j’habite à Paris. Ben 36 yaşındayım ve Paris’te oturuyorum. Fransızcada yaş söylerken arkadaşlar avoir fiili kullanılır ve rakam söylendikten sonra ans kullanılır. Mesela ‘je 36 ans’. Avoir ___ ans, bu yaşı söylerken kullandığımız bir kuraldır. Yaşınızı söylerken öncelikle avoir fiilini kullanıyorsunuz daha sonra rakamı söylüyorsunuz ve rakamdan sonra da ans kelimesini yazıyorsunuz buraya.

Et ise çok kullanılan bir şeydir, ‘ve’ demektir.

Türkçemizdeki ‘ve’nin karşılığıdır. J’habite à Paris. Habiter ikamet etmek demektir, ikamet etmek kalmak gibi bir anlama geliyor. À Paris dediğimiz zaman ise Paris’te anlamına geliyor. À arkadaşlar cümlede bir yer belirtirken kullandığımız edat, bağlaç oluyor aslında. Je 36 ans et j’habite à Paris dediğimiz zaman; 36 yaşındayım ve Paris’te oturuyorum anlamına gelmektedir. —ses—

Je peux me dé déplacer avec ma voiture, dedi. Arabam ile her yere gidebilirim diyor. Je peux me dé déplacer avec ma voiture, arabam ile hareket edebilirim demektir. Peux pouvoir fiilinden gelmektedir. Pouvoir fiili cümleye -ebilmek anlamı katmaktadır. Eğer ki İngilizceniz varsa pouvoir fiili İngilizcedeki ‘can’ fiilidir. Je peux me dé déplacer avec ma voiture dediğimiz zaman buradaki ikinci fiilimiz arkadaşlar me dé déplacer fiili oluyor. Se déplacer olarak yazmamız lazım aslında. Se déplacer verbes pronominaux konusudur. Verbes pronominaux konusu Fransızcayı öğrenen herkesin en çok zorluk çektiği konulardan bir tanesidir.

Se déplace ne demektir?

Kendini hareket ettirmek olarak çevrilebilir. Verbes pronominaux’i de hafiften size anlatmak istiyorum. Çok geniş bir konu aslında böyle anlatılmaz ama eğer ki karşımıza çıktıysa ben size söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar sadece déplacer dersek hareket ettirmek anlamına gelmektedir. Mesela ne var burada? Burada benim bir tane kameram var. Ne diyorum?

Je déplacer la caméra, kameranın yerini değiştiriyorum. Burada kameranın yerini değiştiriyorum. Ama burada biz se déplacer dediğimiz zaman je me dé déplacer dediğimiz zaman; kendi yerimi değiştiriyorum anlamına gelmektedir. Aslında verbes pronominaux cümleye ‘kendi’ anlamını katmaktadır. Devam edelim. Avec ise ‘ile’ demektir. Ne ile yer değiştirebiliyormuş, ne ile hareket edebiliyormuş Marie? Avec ma voiture, burada voiture kelimesi çıktı karşımıza. Voiture araba demektir. Je peux me dé déplacer avec ma voiture dediği zaman ‘arabam ile hareket edebilirim’ anlamına geliyor bu cümle. Devam edelim, bakalım Marie daha neler söylüyormuş? —ses—

J’ai donc le permis de conduire. Permis de conduire kelimesi özellikle Fransa’da ya da Avrupa’da yaşayanların çokça karşısına çıkan bir kelimedir. Permis de conduire kelimesi ‘ehliyet’ demektir. J’ai donc le permis de conduire. Bu ne demekmiş? Ai arkadaşlar avoir fiilinden gelmektedir, sahip olmak anlamına geliyor. Donc Fransızcada çok kullanılan ama yanlış yerlerde kullanılan bir kelime donc kelimesi. Donc yani anlamı katmaktadır. Le permis de conduire ise ehliyet demektir. Şimdi bu cümle ne anlama gelmektedir?

Bu iki cümle arkadaşlar birbiriyle tabii ki de bağlantılı, niye?

Je peux me dé déplacer avec ma voiture, arabam ile hareket edebilirim yani benim ehliyetim vardır diyoruz karşımızdakine. Devam edelim. —ses—

Je suis flexible pour les heures de travail diyor. Burada être fiili var. Être fiili neydi? Être fiili olmak demekti. Kendimizi tanıtırken biz être fiilini sıklıkla kullanırız. Je suis flexible dediğimiz zaman flexible ise neydi? Esnek olmak demekti. Je suis flexible dediğimiz zaman ben esneğim anlamına geliyor. Ne konuda esnekmiş Marie? Pour les heures de travail, pour için demektir. Bir şey için esneğim ben diyor. Ne için esnekmiş Marie? Les heures de travail, çalışma saatleri açısından esneğim diyor arkadaşlar. Les heures saatler demektir. De travail ise iş demektir. İş saatleri açısından ben esneğim, esnek davranabilirim diyor Marie. —ses—

Je ne suis pas mariée et je n’ai pas d’enfant. Je ne suis pas mariée, burada yine être fiilini kullanmışız ama dikkat edin être fiilinin öncesine ‘ne’ koymuşuz. Être fiilinin sonrasına ise ‘pas’ koymuşuz arkadaşlar. Ne __ pas cümleye negatiflik katar, olumsuzluk katar. Yani Je ne suis pas dediğimiz zaman ‘değilim’ anlamına gelmektedir. Mariée ise evli demektir ve dikkat edin biz burada mariée’nin sonuna iki tane ‘e’ koyduk, neden?

Çünkü Marie bir bayan olduğu için arkadaşlar.

Evet, burada yine karşımıza Fransızcadaki Masculin’lık ve Féminin’lık kuralları çıkıyor. Je ne suis pas mariée dediğimiz zaman eğer ki bu cümleyi kuran kişi bir erkekse bu kelimeyi marié şeklinde yazarız. Ama bu cümleyi kuran kişi bir bayansa mariée şeklinde yazarız. Je ne suis pas mariée, evli değilim. Et je n’ai pas d’enfant, et ‘ve’ demekti. Evli değilim ve je n’ai pas d’enfant, çocuklarım yok diyor. Burada avoir fiilini yine olumsuz olarak kullanmış. Çünkü avoir fiilinden önce ‘ne’ kullanılmış, sonra ise ‘pas’ kullanılmış. Enfant ise çocuk demektir. Evli değilim ve çocuklarım yok. Yani neden Marie böyle saatler konusunda esnek davranabiliyor? Çünkü evli değilmiş ve çocuğu yokmuş arkadaşlar. —ses—

Je peux travailler jusqu’à 20 heures et 6 jours par semaine diyor Marie. Şimdi bu cümle biraz ağır olabilir eğer Fransızca seviyeniz çok yüksek değilse. Je peux travailler, burada pouvoir fiilini kullanmışız. Pouvoir fiili neydi? Cümleye -ebilmek, -abilmek anlamı katıyordu. Je peux travailler derken çalışabilirim anlamına geliyor. Ve Marie burada telefonla konuştuğu kişiye haftada kaç gün ve günde kaç saat çalışabileceğini anlatıyor aslında. Je peux travailler, travailler fiilini yazalım. Bu yeni bir fiil olabilir sizin için.

Travailler çalışmak demektir. Jusqu’à ise bu da şimdiye kadar gördüğünüz, daha yeni gördüğünüz bir kural olacak. jusqu’à kadar anlamına gelmektedir. -e kadar ya da -a kadar anlamına gelmektedir. Jusqu’à 20 heures dediğimiz zaman 20 heures sekiz demektir arkadaşlar, saat 8. Je peux travailler jusqu’à 20 heures dediği zaman; saat 8’e kadar çalışabilirim. Et 6 jours par semaine diyor. Ve haftada 6 gün çalışabilirim anlamı katıyor bu cümleye. Yani neymiş? Marie evli ve çocuklu olmadığı için her gün akşam 8’e kadar ve haftada 6 gün çalışabilirmiş. —ses—

Je suis très motivée et j’aime m’occuper des enfants, dedi.

Şimdi burada yine être fiilimiz var. Zaten bilirsiniz eğer Fransızcanın A1 seviyesindeyseniz être ve avoir fiili üzerinde uzunca duruyoruz zaten. Özellikle de bizim online eğitimlerimize katıldıysanız tabii ki. Je suis très motivée dediğimiz zaman burada yine Masculin’lık Féminin’lık durumu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e’den iki tane yazılmış. Je suis très motivée derken bu cümleyi kuran kişi, Marie olduğu için bir bayan olduğu için burada e’yi iki tane yazdık. Eğer ki bu cümleyi kuran kişi bir erkek olsaydı motive şeklinde yazacaktık.

Ama bir bayan bu cümleyi kurduğu için motivée şeklinde yazmak zorundayız. Je suis très motivée, très çok demektir. Şu anda çok motiveyim ben diyor. Et j’aime m’occuper des enfants diyor arkadaşlar. Aime, aimer fiilinden gelmektedir ve aimer sevmek demektir. J’aime m’occuper des enfants, bir şeyi seviyormuş Marie, neyi seviyormuş? M’occuper dedi arkadaşlar, se occuper. Bu da bir verbes pronominaux’dir. İlgilenmek demektir. J’aime m’occuper des enfants dediğimiz zaman burada çocuklar ile ilgilenmeyi severim anlamına gelmektedir. Je suis très motivée et j’aime m’occuper des enfants. Çok motiveyim ve çocuklarla ilgilenmeyi severim diyor Marie. Yani anladığımız kadarıyla Marie belki de bir kreşte çalışma istiyor veya çocuk bakılan bir kurumda çalışmak istiyor. Devam edelim. —ses—

J’ai un diplôme de petite enfance.

Burada avoir fiilini kullanmışız yine. Avoir fiili neydi, sahiplik bildiriyordu. Ne diyor Marie, yine kendisini tanıtıyor. Ben bir şeye sahibim diyor. Neye sahipmiş Marie? Un diplôme de petite enfance, küçük çocuklara bakma diplomasına sahipmiş arkadaşlar. Diplôme, diploma demektir. Devam edelim. —ses—

Mon numéro de téléphone, telefon numaram diyor Marie. Telefon numarasını söyleyecek. Şimdi duyacağınız sayıları sesi duyduğunuz anda durdurun ve not alın. Ondan sonra benim yazdıklarıma bakarak kontrol edin. Bakalım sayıları doğru bir şekilde anlayabilmiş misiniz. —ses—

08 76 19 98 71. Umarım doğru yapabilmişsinizdir arkadaşlar. Marie’nin söylediği telefon numarasının bu olması lazım. Devam edelim. —ses—

Bonne journée, au revoir dedi Marie.

Yani Bonne journée iyi günler demektir. Au revoir ise görüşürüz demektir. Ve Marie’nin konuşması bu şekilde tamamlanıyor.

Gördüğünüz gibi A1 seviye bir ses kaydını birlikte dinledik ve bu ses kaydında söylenen her şeyi not aldık. Ve bu notları sadece almakla kalmadık daha sonra hepsini Türkçeye çevirdik. Eğer ki içerisinde öğrenmeniz gereken kurallar varsa; bu kuralları öğrendiniz ve bu şekilde sadece 40 saniye süren bir ses kaydından bir sürü yeni şey öğrenebildiniz arkadaşlar. Bunu yapabilmek çok önemlidir. Bir dil öğreniyorsanız biz zaten eğitimlerimizde üzerinde duruyoruz.Her eğitim videosunu izledikten sonra aynı o eğitim videosunun içerisinde benimle birlikte egzersizler yapıyorsunuz o eğitim videosuyla ilgili. Daha sonra video bittikten sonra o eğitim videosuyla ilgili egzersizleri siz kendiniz yapıyorsunuz.

Egzersiz yapmak, videoda veya dinlediğiniz şeylerde ‘neden’ diye anlamak çok önemlidir.

Bir dili öğrenmek istiyorsanız önemli olan şey, hatta en önemli olan şey: gördüğünüz cümlelerdeki -özellikle de o cümle sizin seviyenizdeyse- yazan her şeyin, her noktalamanın, her harfin, her kelimenin tam olarak ne anlama geldiğini bilmenizdir. Bu çok önemlidir. Herhangi bir dili öğrenmek istiyorsanız bunu kesinlikle yapın. O cümle içerisindeki her şeyin anlamını bilirseniz; çok kısa bir süre içerisinde de kendinizi kolayca geliştirebilirsiniz.

Biz eğitimlerimize katılan ve eğitimlerimizi başarıyla bitiren bütün öğrencilerimizin evine, öğrencilerimiz dünyanın öbür ucunda otursalar bile bu sertifikayı yolluyoruz arkadaşlar. Bu sertifikaya sahip olan öğrencilerimizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Youtube Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü biz elimizden geldiğince sizlere Fransızcayı öğretmeye çalışıyoruz ve bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz online eğitimlere yaklaşık 1 sene önce başladık. Benim gayem sizlere Fransızcayı evinizin rahatlığında, istediğiniz saatte istediğiniz zaman öğretebilmekti.

Aslında benim gerçek hedefim Fransa’ya sonradan gelen ve Türkçe konuşan insanlara Fransızcayı evlerinde öğretebilmekti.

Ama eğitim öyle bir noktaya geldi ki şimdi dünyanın her yerinden öğrencilerimiz var bizim ve gerçekten bu benim için çok gurur verici bir şey arkadaşlar. Sizlere bir kelime bile öğretebiliyorsam ne mutlu bana. Hala Instagram hesabımızı takip etmiyorsanız Instagram hesabımızda her gün 3 tane yeni kelime paylaşıyoruz ve bu kelimelerin altına sizlerden yorum atmanızı ve yorumunuzda da o kelimeyle ilgili cümle kurmanızı istiyorum. Cümleleri gelip bizzat biz kontrol ediyoruz ve eğer yanlışınız olursa düzeltiyoruz. Eğer yanlışınız yoksa sizlere ‘bravo’, ‘süper’, ‘çok iyi’ gibi yorumlar atıyoruz. Bunu kesinlikle yapın arkadaşlar. Biz istiyoruz ki; bizimle birlikte Fransızcayı öğrenirken bizden başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmasın. Ne bir kitaba, ne bir fiziksel eğitime, ne de biz özel derse… Sadece bizim eğitimimiz size yetsin arkadaşlar.

Facebook sayfamızı takip edin

Son paylaşımlarımız

Share This